Konverteringsterapi: Utred heller hjemmel i eksisterende lovgivning

Hvis formålet med forbud mot konverteringsterapi er vern mot overgrep og psykisk vold, så er dette ivaretatt i eksisterende lovgivning. Fremfor nye straffebud bør regjeringen utrede hvordan formålet allerede er ivaretatt eksisterende lovgivning.

Dette skriver Verdialliansen i en kommentar til Stortingets familie- og kulturkomité, som for tiden behandler lovforslaget om forbud mot «konverteringsterapi«.

I kommentarer kritiseres det at lovforslaget fremmes i Stortinget på tross av begrenset forskningsbasert kunnskap. Bufdir har gitt Nordlandsforskning i oppdrag å undersøke konverteringsterapi i Norge, men denne undersøkelsen presenteres først 5. oktober 2023, flere måneder etter at regjeringen sendte proposisjonen til Stortinget.

Hvordan er det mulig at en ansvarlig regjering kan fremme et lovforslag med straffebud mot forhold som ingen vet hva er, ingen kan definere, ingen kan fortelle når, hvor og av hvem det utføres? Hvordan kan en ansvarlig regjering ferdigstille et lovforslag og sende det til Stortinget uten kunnskapsgrunnlag om behovet for loven?

Det tidligere forslaget fra 2022 hevdet at «konverteringsterapi» overfor barn «alltid skal anses å være klart egnet til å påføre skade». Dette ville kriminalisere foreldre som avviser å gi samtykke til «kjønnsbekreftende behandling» for egne barn. I forslaget som nå er til behandling rammes dette derfor ikke av straffebudet. Regjeringen antyder likevel at begrensninger i foreldres handlefrihet må reguleres i helselovgivningen.

Verdialliansen presiserer derfor at eksponering av barn i skoler og barnehager for ideen om å være «født i feil kropp», og at kjønn etableres ved egen identifisering som kan støttes av «kjønnsbekreftende behandling», må inngå i definisjonen av «konverteringsterapi» dersom lovforslaget «konverteringsterapi» blir vedtatt.

Høringskommentaren til Stortingets familie- og kulturkomité kan du lese her:

VERDIALLIANSEN KOMMENTAR PROP. 132 L (2022 – 2023) STRAFFELOVEN KONVERTERINGSTERAPI

Del