Verdialliansens prosjekt «Samvittighetsfrihet»

Verdialliansen har etablert prosjektet «Samvittighetsfrihet» som motvekt til en utvikling med økende motstand, stigmatisering, sanksjoner og marginalisering av kristen tro, identitet og verdier som i generasjoner har vært allmenne, og dessuten har vern i menneskerettighetene. Med prosjekt «Samvittighetsfrihet» vil vi bidra til et juridisk ressurs- og kompetansemiljø med høy faglig kompetanse, integritet og profesjonalitet på feltet rettsregler og konvensjoner som regulerer kristne borgere, trossamfunns og organisasjoners forhold.

Prosjektets støtte til kristen trosfrihet og samvittighetsfrihet kan skje ved å:

  • Utarbeide juridiske betenkninger
  • Kvalitetssikre budskap, rapporter, strategier og verdigrunnlag
  • Bistå enkeltpersoner, trossamfunn, bedrifter og organisasjoner
  • Forankre verdigrunnlaget i faglig forsvarlig jus
  • Gi råd til Verdialliansen v/ styringsgruppen om prioritering av konkrete saker
  • Listen kan suppleres og konkretiseres etter hvert som prosjektet høster erfaringer.

Styret i Verdialliansen har utpekt følgende styringsgruppe for prosjekt «Samvittighetsfrihet»:

  • Håkon Bleken, advokat
  • Aslak Bestul, jurist
  • Jan Harsem, daglig leder og styreleder i Verdialliansen

Styringsgruppen har vide fullmakter innenfor rammen av de retningslinjene som er vedtatt for prosjektet og vedtektene for Verdialliansen. Det arbeides med å sikre et økonomisk grunnlag for prosjektet.

Verdialliansen er helt avhengig av at så mange personer, trossamfunn, kristne menigheter, organisasjoner og virksomheter blir medlem, eller støtter Verdialliansen med gaver.

GI EN GAVE BLI MEDLEM

Øremerket støtte til prosjekt samvittighetsfrihet:

Dersom du ønsker det kan du også gi en gave direkte til fondet for prosjekt «Samvittighet». Øremerket gave til prosjektet kan du sette direkte inn på dette prosjektets egen konto:

1506.62.14041

Skriv følgende tekst ved betaling av øremerket gave til prosjektet: «GAVE SAMVITTIGHETSFRIHET».