Gi en gave

Takk for at du vil gi en gave til Verdialliansen!

Verdialliansen ivaretar samfunns- og myndighetskontakt på grunnlag av kristen tro og identitet. Innenfor rammene av demokratiske spilleregler og grunnleggende rettsprinsipper vil Verdialliansen fremmer og forsvare kristne verdier og identitet med de hjemler som gis i menneskerettighetene, norsk lov og grunnlovens verdiparagraf. Verdialliansen er økumenisk og åpent for dialog med alle politiske partier og retninger.

Gave fra organisasjon

Verdialliansen er takknemlig for gaver og kollekter fra bedrifter, foreninger, trossamfunn og menigheter. En gave medfører ikke medlemskap dersom det ikke er uttrykkelig angitt at det ønskes medlemskap.

Skjemaet for å gi en gave er kun tilrettelagt for personlige givere.

Organisasjoner som vil gi en gave til Verdialliansen kan derfor gå inn i egen nettbank og sende gaven direkte til Verdialliansens bankkonto:

1602 47 51140

Husk å merke betalingen: «GAVE».

Personlig

Benytt skjemaet det lenkes til nedenfor og fyll ut kontaktinformasjon og beløpet du vil gi. Kryss av for om det skal være et engangsbeløp eller om du vil gi et fast beløp hver måned. Hvis du krysser av for månedlig gave blir du ført videre til signering av avtalegiro med bankID. Skjema for registrering av personlig gave ordner du enkelt via denne lenken:

GI EN GAVE