Om oss

Visjon og verdier

For kristen samfunns- og myndighetskontakt. For at kristen tro og identitet skal ha samme vern i menneskerettighetene, norsk lov og offentlighet som andre diskrimineringsgrunnlag.

Dette er Verdialliansen - nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier

Kristne kirker, trossamfunn, organisasjoner, nettverk og borgere, representerer en bredde og dybde i norsk samfunn, kultur, historie og identitet.

Kristen tro, tanke og identitet er vevet inn i vår felles arv.

Oppbruddet fra den konstantinske koblingen mellom myndighetene og kirken fremheves ofte som begrunnelse for å hevde at tro/kirke ikke skal søke deltagelse i utforming av politikk/samfunn. Verdialliansen stiller spørsmål ved dette.

Her kan du laste ned et faktaark i pdf-format om Verdialliansen:

FAKTAARK OM VERDIALLIANSEN SEPTEMBER 2023

Nøkkelopplysninger om Verdialliansen i Enhetsregisteret:

NØKKELOPPLYSNINGER OM VERDIALLIANSEN

Her kan du lese vedtektene til Verdialliansen:

VERDIALLIANSEN VEDTEKTER 2023

  • Bør dette nyanseres?
  • Kan kristne begrunne demokratisk deltagelse med sin identitet og sine verdier?
  • Kan kristne verdier fremmes i respekt for demokratiske prosesser
  • institusjoner?
  • Kan kristne verdier fremmes i respekt for alle øvrige diskrimineringsgrunnlag?
  • Kan kristne forvente samme respekt og vern mot diskriminering som andre?
  • Kan kristne forsvare sine rettigheter med demokratisk deltagelse og juridiske midler?

Verdialliansen svarer JA på disse spørsmålene!

I respekt for demokratiske prosesser, institusjoner og rettsstaten vil vi fremme og forsvare kristne verdier og identitet. Vi vil anvende de hjemler som gis i menneskerettighetene, norsk lov og grunnlovens § 2 (verdiparagrafen). Engasjementet er økumenisk og åpner dialog med alle politiske partier og ideologier. Personer/organisasjoner/bedrifter/menigheter kan bli med i Verdialliansen.

Bli medlem

  • Kontingent person i 2021: kr. 200 - pr år
  • Kontingent organisasjon i 2021: kr. 1.000 - pr år
Bli medlem