Støtte i krevende tid

Denne junimåneden har vi sett et nytt moment i ensrettingen av samfunnet. En grunnleggende problemstilling…