Bli medlem

Verdialliansen har to typer medlemskap:

1: PERSONLIG MEDLEMSKAP: Kontingent kr. 200,- pr år. Klikk på lenken for å komme til skjema for innmelding for personlig medlemskap.

2: ORGANISASJONSMEDLEMSKAP: Kontingent kr. 1 000,- pr. år. Klikk på lenken for å komme til skjema for innmelding av organisasjon (forening, menighet, trossamfunn, bedrift, men gjerne også bønnegruppe, bibelgruppe eller nettverk uten organisasjonsnummer.

Skriv navn på kontaktperson i skjemaet felt for «andre relevante opplysninger»

Takk for at du vil bli medlem i Verdialliansen!

Personlig

kr. 200,- pr år.

Registrering av personlig medlemskap ordner du enkelt via denne lenken:

BLI MEDLEM

Organisasjon

kr. 1.000,- pr år.