Bli medlem

Takk for at du vil bli medlem i Verdialliansen!

Verdialliansen ivaretar samfunns- og myndighetskontakt på grunnlag av kristen tro og identitet. Innenfor rammene av demokratiske spilleregler og grunnleggende rettsprinsipper vil Verdialliansen fremmer og forsvare kristne verdier og identitet med de hjemler som gis i menneskerettighetene, norsk lov og grunnlovens verdiparagraf. Verdialliansen har to typer medlemskap:

Organisasjon

kr. 1.000,- pr år.

Organisasjoner som vil bli medlem i Verdialliansen kan være en bedrift, forening, tros- eller livssynssamfunn, menighet eller enhver type virksomhet med organisasjonsnummer.

Skjemaet for registrering av medlemskap er kun tilpasset personlige medlemmer. Organisasjoner som vil bli medlem kan ordne dette på to måter:

1: Send epost til: post@verdialliansen.no med beskjed om at dere ønsker medlemskap. Det blir da registrert manuelt og faktura kommer.

eller

2: Gå inn i egen nettbank og betal kontingenten på kr. 1.000,- til Verdialliansens bankkonto:

1602 47 51140

Husk å merke betalingen: «MEDLEMSKAP».

Medlemskap vil da bli registrert manuelt.

Personlig

kr. 200,- pr år.

Registrering av personlig medlemskap ordner du enkelt via denne lenken:

BLI MEDLEM