Et nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier.

BLI MEDLEM

Vi vil fremme og forsvare kristne verdier og identitet.

Les mer

Vi vil anvende de hjemler som gis i menneskerettighetene og norsk lov.

Les mer
DAGENS BIBELORD
Dagens bibelord 16.05.2021

Apostelgjerningene 26,1–3

1 Agrippa sa da til Paulus: «Du har tillatelse til å legge fram din sak.» Paulus hevet hånden og begynte forsvarstalen sin: 2 «Jeg priser meg lykkelig at det er for deg, kong Agrippa, jeg i dag skal forsvare meg mot alt det jødene anklager meg for, 3 du har jo godt kjennskap til alle skikker og stridsspørsmål blant jødene. Derfor ber jeg deg om å høre tålmodig på meg.

Kilde: www.bibel.no