Et nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier.

BLI MEDLEM

Vi vil fremme og forsvare kristne verdier og identitet.

Les mer

Vi vil anvende de hjemler som gis i menneskerettighetene og norsk lov.

Les mer
DAGENS BIBELORD
Dagens bibelord 21.04.2024

Johannes 13,30–35

30  Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt.
31  Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. 32  ⸢Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham,⸣ skal Gud selv også herliggjøre ham, og gjøre det snart. 33  Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere ikke komme. 34  Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35  Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

Kilde: www.bibel.no