Et nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier.

BLI MEDLEM

Vi vil fremme og forsvare kristne verdier og identitet.

Les mer

Vi vil anvende de hjemler som gis i menneskerettighetene og norsk lov.

Les mer
DAGENS BIBELORD
Dagens bibelord 06.12.2021

Salmene 65,10–14

10 Du gjester jorden og lar den drikke dypt, du gjør den overdådig rik. Guds bekk er full av vann, du sørger for kornet, ja, slik sørger du for jorden. 11 Du vanner furene, jevner plogveltene, med regnskurer gjør du jorden myk, du velsigner jordens grøde. 12 Du kroner året med dine gode gaver, dine spor flyter over av rikdom, 13 beitene i ødemarken flyter over, haugene smykker seg med jubel. 14 Markene kler seg med sauer, dalene svøper seg i korn. De roper av glede, de synger.

Kilde: www.bibel.no