Et nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier.

BLI MEDLEM

Vi vil fremme og forsvare kristne verdier og identitet.

Les mer

Vi vil anvende de hjemler som gis i menneskerettighetene og norsk lov.

Les mer
DAGENS BIBELORD
Dagens bibelord 30.11.2023

Salmene 24,1–10

1 En salme av David. Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans. 2 For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann. 3 «Hvem kan gå opp på Herrens fjell, hvem får stå på hans hellige sted?» 4 «Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed. 5 Han får velsignelse av Herren og rettferd fra Gud, sin frelser.» 6 «Dette er en slekt som vender seg til ham, som søker ditt ansikt, Jakobs Gud.» 7 «Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!» 8 «Hvem er denne ærens konge?» « Herren, sterk og mektig, Herren, mektig i strid.» 9 «Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!» 10 «Hvem er han, denne ærens konge?» « Herren Sebaot, han er ærens konge.»

Kilde: www.bibel.no