Fortsatt kampanje fra Utdanningsforbundet og pedagogstudentene

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet har i flere år vært sentral for kampanje mot et verdisyn som har ekteskapet mellom mann og kvinne som norm, strategisk har dette vært rettet mot NLA Høgskolen.

Verdialliansen har ingen relasjon til NLA, og presiserer dette i all kommunikasjon. Nå fortsetter kampanjen fra Utdanningsforbundet, og har selvsagt konsekvenser for alle som deler det samme verdigrunnlaget som det føres kampanje mot.

Verdialliansen har i dag sendt nytt brev til Utdanningsforbundet, og peker nok en gang på at verken norsk lov eller menneskerettighetene gir hjemmel for å hevde at det er diskriminerende å uttrykke den normen for ekteskap som angripes fra Utdanningsforbundet.

Det finnes heller ikke dekning verken i barnehageloven eller opplæringsloven for kampanjen. Tvert imot så bidrar Utdanningsforbundet til å gi feilaktig informasjon om verdigrunnlaget i lovverket for norske skoler og barnehager, og kan dermed selv bidra til å legitimere ulovlig diskriminering.

Her kan du lese:

BREV FRA VERDIALLIANSEN TIL UTDANNINGSFORBUNDET 4 JULI 2022

Del