10. juni: Nittedal kommune ville ikke svare om opplæringsloven

I 2022 hevdet flere rektorer i Nittedal at Pride, Prideflagget og «kjønns- og seksualitetsmangfold» var kunnskapsmål i læreplanen. Dette fremkom av artikkel i lokalavisen, Varingen:

Rektor ved Holumskogen:
Markering av mangfold er i tråd med den nye læreplanen, og menneskeverd er en av de seks verdiene som skal prege opplæringen. (…) Flagging med Pride-flagget er et symbol på fellesskap, toleranse, mangfold, inkludering og respekt.

Rektor viser også til overordnet del i Fagfornyelsen (læreplanen) i eget informasjonsskriv.

Rektor ved Slattum:
Vi tenker at vi ved å flagge med Pride-flagget viser at vi tar læreplanen på alvor, og at det er et symbol på mangfold, inkludering og respekt

Rektor ved Li:
Jeg synes Osloskolen har beskrevet godt hvorfor vi ønsker å være med på dette (…)
Formidling av kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen vil kunne bidra til et trygt skolemiljø for alle (…)
På Li skole skal man kunne være stolt av den man er uavhengig av religion, seksualitet eller etnisk opprinnelse

Rektor ved Nittedal U skole:
For oss handler det om å vise at vi er en inkluderende skole med rom for at vi er forskjellige, og at mangfold er en viktig verdi i det norske samfunnet. Som en del av læreplanen og vårt oppdrag som skole er dette noe elevene skal lære om. (…) Regnbueflagget og regnbuen er for oss et symbol på mangfold og inkludering

Rektor ved Hakadal fortalte til Varingen at «det forberedes og skal gjennomføres en Pride-parade i løpet av uka, på elevenes initiativ».

I artikkelen vår publisert 8. juni ga vi dokumentasjon på at det nesten ikke står noen ting om Pride-relaterte temaer i Læreplanen. Det står mye om «mangfold» på mange samfunnsområder, men det står ingenting om «kjønnsmangfold». Her er noen eksempler fra artikkelen:

Finnes det spor av skeiv kjønnsteori i Læreplanen?
Her er en oversikt over forekomsten av noen viktige stikkord relatert til skeiv kjønnsteori i Læreplanen alle klassetrinn og i samtlige fag:

Kjønnsidentitet: Nevnt 1 (én) gang i hele Læreplanen.
Seksuell orientering: Nevnt 1 (én) gang
Kjønnsmangfold: Ingenting. Ordet er ikke nevnt.
Seksualitetsmangfold: Ingenting. Ordet er ikke nevnt.
Pride eller prideflagg: Ingenting.
Regnbue eller regnbueflagg: Ingenting.
Skeiv: Ingenting.
Trans: Ingenting.
Lesbisk: Ingenting.
Homofili: Ingenting.
LHBT: Ingenting.
Ikke-binær. Ingenting.
Foreningen FRI: Ingenting.
Skeiv Ungdom: Ingenting.


UTFORDRING TIL KOMMUNEN og STATSFORVALTEREN.

Skoleadministrasjonen i Nittedal kommune ble spurt om kommunen hadde vurdert skolenes markeringer av Pride i forhold til læreplanen. Svaret var at noen slike vurderinger hadde kommunen som skoleeier ikke gjort, det er skolene selv som har gjort slike vurderinger. For øvrig viste kommuneadministrasjonen til artikkelen i Varingen.

Nittedal kommune avviste også å besvare ytterligere spørsmål om hvorvidt kommunen som skoleeier sluttet seg til rektorenes vurdering om at Prideaktiviteter og Prideflagging følger av opplæringsloven.

Verdialliansen fikk ikke medhold hos Statsforvalteren i at dette var ulovlig avslag på anmodning om innsyn, da det vi søkte innsyn i, ikke var et konkret dokument eller vedtak.

HENSIKTEN MED DENNE INFORMASJONEN.

Vi presenterer dette for å dokumentere argumentasjon fra skoleledere og kommuner som gir inntrykk av at obligatorisk undervisning og opplæring kan organiseres slik det skjedde, og antakelig også skjer i år, i Nittedal kommune.

Formålet er ikke å skape frustrasjon og misnøye, men å gi ansatte, elever og foreldre kunnskap til å ivareta sine rettigheter og plikter etter Opplæringsloven.

Når Pride og Prideflagging blir en del av obligatorisk undervisning, og fremstilles som kunnskapsmål som det ikke kan gis fritak fra, vedtar skolene etter vår mening avvik fra Opplæringsloven og læreplanverket.

Se tidligere henvisning til den svenske avgjørelsen.


En fargerik bukett i juni er et prosjekt fra Verdialliansen.no og MorFarBarn.no

Vil du vurdere å støtte dette prosjektet?
Små og store gaver mottas med takknemlighet! På forhånd tusen takk!
Gaver kan sendes til Verdialliansens konto: 1602 47 51140
Både Verdialliansen og Stiftelsen MorFarBarn er driftet utelukkende ved private gaver.

Del