Vil fjerne lover som begrenser unges rett til å samtykke til sex

Illustrasjon sak om samtykke

En rekke internasjonale organisasjoner vil fjerne regulering av samtykkekompetanse i seksuelle relasjoner.

Høsten 2020 var det 25 år siden FNs fjerde kvinnekonferanse. I forbindelse med jubileet vedtok et stort antall organisasjoner «Feminist declaration on the occasion of teh twenty-fifth anniversary of the Fourth World Conference on Women». Etter det vi forstår ble initiativet koordinert gjennom «International Women’s Health Coalition». Vi ble klar over initiativet ILGA-World’s hjemmeside:

Enkelte av punktene gjelder individets selvbestemmelse over egen kropp, herunder å eliminere all lovgivning som begrenser retten til å gi samtykke til sex. Noen sitater:

  • Respect the rights of all individuals to exercise autonomy over their lives, including their sexualities, identities and bodies, desires and pleasures free from all types of discrimination, coercion and violence, and fully realize sexual and reproductive rights, and ensure bodily autonomy, integrity and sovereignty, by taking the following actions:
  • Eliminate all laws and policies that punish or criminalize same-sex intimacy, gender affirmation, abortion, HIV transmission non-disclosure and exposure, or that limit the exercise of bodily autonomy, including laws limiting legal capacity of adolescents, people with disabilities or other groups to provide consent to sex or sexual and reproductive health services or laws authorizing non-consensual abortion, sterilization, or contraceptive use;
  • End the criminalization and stigmatization of adolescents’ sexuality, and ensure and promote a positive approach to young people’s and adolescents’ sexuality that enables, recognizes, and respects their agency to make informed and independent decisions on matters concerning their bodily autonomy, pleasure and fundamental freedoms;

Verdens helseorganisasjon i FN, WHO, har følgende definisjon på begrepet «adolescent»:

«WHO defines «Adolescents» as individuals in the 10-19 years age group and «Youth» as the 15-24 year age group. While «Young People» covers the age range 10-24 years».

WHO om definisjon av begreper

I Norge pågår initiativ for å vedta en samtykkelov. Samtykkealliansen er etablert med dette formålet. Flere av organisasjoner som deltar i Samtykkealliansen er også medlemmer i ILGA.

Verdialliansen har kontaktet initiativtagerne til Samtykkealliansen med anmodning om avklaring av hvordan de norske initiativtagerne til en samtykkelov vurderer kravene i «Feminist declaration». Etter gjentatte anmodninger blir spørsmålene avvist og forblir ubesvart.

Justisminister Monica Mæland har bekreftet i VG at dagens straffelov skal gjennomgås med sikte på lovendring som tydeligere kraver samtykke. Verdialliansen anmoder justisminister Monica Mæland om at de videre forberedelsene av en mulig samtykkelov i Norge, med største alvor må ta i betraktning det parallelle engasjementet og politiske presset for å endre og deregulere dagens kriterier for samtykkekompetanse. Du kan lese Verdialliansens brev til statsråd Monica Mæland her:

Del