Velkommen til Verdialliansen!

Verdialliansen har som formål å fremme og forsvare kristne verdier i samfunnet, og kristen tro, identitet og verdigrunnlag som legitimt og beskyttet av menneskerettighetene og diskrimineringsvernet i norsk lov.

Kristen tro og identitet skal ha samme vern i menneskerettighetene, norsk lov, forvaltning og offentlighet som andre grupper, verdier og diskrimineringsgrunnlag.

FELLES ARV

Kristen tro, tanke og identitet er en felles arv. Kristne kirker, trossamfunn, nettverk og borgere representerer kultur og verdier som har preget Norge i tusen år.

Denne impulsen i det norske folket går mye dypere enn å kunne forstås med enkel henvisning til et konstantinsk system med lovgivers tvang og regulering.

Norge ble nådd med evangeliet.

REFORMER

Kristent samfunnsengasjement handler ikke om å kontrollere andre borgeres rettigheter og valg. Dagens utfordring er reformer i skoler og barnehager, arbeidsliv og helsetjeneste, akademia og kunnskapsutvikling, offentlige sektor med forvaltning, politikk og institusjoner, i språket, i familiene, av kjønn og barns rettigheter, etablering av juridisk foreldreskap, av reproduksjon og av tros- og livssynssamfunnenes rettigheter.

Verdialliansen går i dialog om dette med aktører og institusjoner på alle samfunnsområder.

MENNESKERETTIGHETER OG KRISTNE VERDIER

Verdialliansen fremmer menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet. Vi har etablert en stemme inn mot institusjoner, aktører og politiske prosesser der beslutningene tas. Verdialliansen er partipolitisk uavhengig og anvender faktabaserte argumenter i demokratisk deltagelse med respekt for demokratiets spilleregler.

Guds ord gir eksempler på at evangeliet forkynnes samtidig som borgerrettighetene (statens garantier om rettssikkerhet for egne borgere) hevdes.

Johannes evangeliet kap. 7, 45-51 beskriver vaktene som ble sendt ut for å ta Jesus til fange. Da overprestene og fariseerne kritiserte vaktene for ikke å ha gjennomført oppdraget, minnet Nikodemus om at et menneske etter loven ikke kan dømmes før det har vært forhør og gitt informasjon om hva den anklagede skal ha gjort.

I Apostlenes gjerninger fra kap. 21 beskrives arrestasjonen av Paulus med etterfølgende prosess. Paulus forkynner evangeliet, reflekterer apologetisk og viser til sine borgerrettigheter.

Viktige spor av grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper i Guds ord!

Verdialliansen inspireres til samme ståsted i en tydelig kristen tro, bekjennelse og identitet, og samtidig reflektere og argumentere kunnskapsbasert, respektfullt og anstendig når kristen tro og identiteten møter regulering og usaklig forskjellsbehandling.

Kristne personer, verdier og trossamfunn har samme rett på respekt og beskyttelse som andre.

Verdialliansen er en økumenisk og partipolitisk uavhengig stemme for dette.

Nå inviterer vi deg til å bli med i dette engasjementet!

TEMA

Reformer med opphav i norsk og internasjonal LHBTQ-bevegelse har preget vårt arbeid de siste årene. Dette har bakgrunn i en særlig aktiv agenda som griper dypt inn i andre gruppers rettigheter.

Utfordringen er altså ikke om kristne kan akseptere andre personer og gruppers rettigheter, men stadig mer ambisiøse krav om å regulere og definere også kristne personer, grupper og trossamfunns tro og identitet.

Verdialliansen har likevel et bredere formål enn dette, og forbereder et arbeidsprogram med engasjement og initiativ også på flere andre områder: Helse, økonomi, arbeiderrettigheter, familiens rammebetingelser, menneskeverd, sosiale rettigheter og tros- og samvittighetsfrihet er temaer som også vil prege arbeidet fremover.

SAMVITTIGHETSFRIHET

Verdialliansen har etablert prosjektet «Samvittighetsfrihet» som er et rettssikkerhetsfond hvor de er mulig å søke om bistand. Saker kan meldes inn via nettsidene, se lenke øverst til høyre på forsiden til: «MELD INN EN SAK».

DOKUMENTASJON

Verdialliansen ønsker å dokumentere hendelser og avdekke eventuell systematikk i hvordan kristne personer, grupper, organisasjoner og menigheter erfarer usaklig forskjellsbehandling, nedsettende språk og behandling, eller på annen måte utsettes for behandling som oppleves krenkende og diskriminerende. Henvendelser om dette behandles som personopplysninger. Saker kan meldes via nettsidenes lenke til: «MELD INN EN SAK».

LOKALE KONTAKTER

Verdialliansen har et formål og en strategisk metode som er meget godt egnet også for lokale initiativer. Verdialliansen ønsker derfor å etablere lokale kontaktpersoner og grupper som kan følge med i kommuner, fylker og lokalmiljøer, og fremme likebehandling og rettigheter lokalt. Ta kontakt dersom dette er aktuelt for deg!

INFORMASJON OM VERDIALLIANSEN

Aktuell informasjon om Verdialliansen:

FAKTAARK OM VERDIALLIANSEN SEPTEMBER 2023

VEDTEKTER FOR VERDIALLIANSEN

VERDIALLIANSEN: REGISTRERING I BRØNNØYSUND

VERDIALLIANSENS SIDE PÅ FACEBOOK

VERDIALLIANSENS NETTSIDER: TIL FORSIDEN

MEDLEMSKAP

Verdialliansen har to typer medlemskap:

1: PERSONLIG MEDLEM: KONTINGENT KR. 200,- PR ÅR

2: ORGANISASJONSMEDLEM: KONTINGENT KR. 1 000,- PR ÅR

Dersom din organisasjon (menighet, firma, forening eller løsere organisert gruppe eller nettverk), vil støtte Verdialliansen og vårt formål, så kan det tegnes organisasjonsmedlemskap.

Selv om din organisasjon blir medlem, håper vi derfor at også flest mulig personer tegner medlemskap i tillegg. Mange personlige medlemmer vil styrke Verdialliansens arbeid i møte med institusjoner og prosesser.

GAVE

Det er også mulig å gi en gave til Verdialliansen uten å bli medlem.

Klikk her for nærmere informasjon.

Både medlemskap og gaver håndteres som personopplysninger.

Takk for at du tok deg tid til å lese denne informasjonen om Verdialliansen!

Ta gjerne kopi av lenke til denne nettsiden og del den på sosiale medier eller send videre med sms eller epost!

Ha en riktig god og velsignet høst!

Del