Flaggloven endres for å heise prideflagget på norske rådhus

Her kommer det mer tekst, foreløpig legger vi ut høringsuttalelsen fra Verdialliansen til det opprinnelige lovforslaget

Del