9. juni: Ekteskapserklæringen

I 2008 vedtok Stortinget at ekteskapet i Norge ikke lenger skulle være begrenset til én kvinne og én mann. Også to av samme kjønn skulle innlemmes i samfunnets ekteskapsforståelse og ekteskapslovgivning.

PARTNERSKAPSLOVEN.
Norge hadde siden 1993 hatt Partnerskapsloven for likekjønnede par. Den loven ga personer i partnerskap nøyaktig de samme rettigheter og plikter som personer i ekteskap, bortsett fra retten til barn med statens hjelp. Barn var inntil da ikke definert som en rettighet i norsk lovgivning. Assistert befruktning for to kvinner i parforhold og adopsjon var derfor ikke en del av partnerskaps-institusjonen. For øvrig var partnerskapets rettsvirkninger så å si identiske med ekteskapets.

«DISKRIMINERING».
Argumentet om «diskriminering» var mye brukt i den norske debatten om en såkalt «Felles ekteskapslov» i årene 2005-2008. Ordet ble brukt av både av politikere og andre, selv om regjeringen i sine forarbeider innrømmet at det ikke ville være diskriminerende å beholde ekteskapet som en institusjon for mann og kvinne, slik det overveldende antall land i verden gjør.

Av FNs 193 land, er det i 2024 fortsatt kun ca 35 land som har omdefinert ekteskapet til også å være for to av samme kjønn. Ca 160 land har ikke omdefinert ekteskapet.

EN MENNESKERETT FOR BARN Å KJENNE SINE BIOLOGISKE FORELDRE.
For det overveldende flertall av kristne rundt om i verden er det en menneskerett for barn å kjenne sine biologiske foreldre og vokse opp med dem, så langt det er mulig og forsvarlig — helt i tråd med FNs Barnekonvensjon, artikkel 7.1. I tillegg mener de fleste kristne at verken mor eller far er overflødig, og at politikere og parlament ikke har definisjonsretten over ekteskapet. Barns rett til sine biologiske foreldre er viktigere enn voksnes krav og ønsker. Dette er et grunnleggende premiss i denne samlivsetikken, og det deles av flere milliarder mennesker i alle kulturer og land.

DOKUMENTET «EKTESKAPSERKLÆRING».
Overbevisningen om at ekteskapet pr definisjon er mellom mann og kvinne ble i 2016 proklamert i et norsk, felleskristent dokument kalt Ekteskapsreklæring. Til sammen 36 kristne kirkesamfunn og organisasjoner står bak erklæringen, og ingen av dem har til nå trukket seg som medutgivere av erklæringen. Det er derfor fortsatt et viktig og representativt dokument for hvordan flere hundre tusen nordmenn tenker, tror og bekjenner omkring hva et ekteskap er.

EKTESKAPET I KRISTEN TRO.
Mange av de som var (og fortsatt er) mest skeptiske til at ekteskapet kan være noe annet enn mann og kvinne, er kristne, muslimer og folk fra andre religioner. For mange av dem er ekteskapet pr definisjon mellom mann og kvinne. Denne overbevisningen er forankret i kjønnspolariteten og i det faktum at det kun er i relasjonen mellom mann og kvinne at barn blir født. Mor-far-barn-relasjonen er ikke en «normalvariant» blant andre sidestilte relasjoner, men en unik relasjon.

Du kan lese hele Ekteskapserklæringen på bokmål, nynorsk og engelsk ved å klikke på disse linkene:


En fargerik bukett i juni er et prosjekt fra Verdialliansen.no og MorFarBarn.no

Vil du vurdere å støtte dette prosjektet?
Små og store gaver mottas med takknemlighet! På forhånd tusen takk!
Gaver kan sendes til Verdialliansens konto: 1602 47 51140
Både Verdialliansen og Stiftelsen MorFarBarn er driftet utelukkende ved private gaver.

Del