Verdialliansens prosjekt «Samvittighetsfrihet» etablerer juridisk ressurs- og kompetansenettverk

Verdialliansen har etablert prosjektet «Samvittighetsfrihet» med formål å tilrettelegge og bidra til et juridisk ressurs- og kompetansenettverk som kan støtte den kristne kulturarven i Norge.

I disse dager sender Verdialliansen ut brev og forespørsler med formål å sondere interessen i juridiske miljøer for å bidra med sin kompetanse til å støtte Verdialliansens formål:

VERDIALLIANSEN skal fremme og forsvare kristne verdier i samfunnet. VERDIALLIANSEN skal også fremme og forsvare kristen tro, identitet og verdigrunnlag som legitimt og beskyttet av menneskerettighetenes diskrimineringsvern.

Bakgrunnen er at kristen tro, verdier og identitet møter motstand, stigmatisering, sanksjoner og marginalisering på en mer aktiv måte enn tidligere. Det er klatre indikasjoner på at det endog kan bli ulovlig å hevde tradisjonelle kristne standpunkter.

Samtidig har Stortinget vedtatt vern mot diskriminering. Alle diskrimineringsgrunnlag har ifølge loven likestilt krav på beskyttelse, men vi ser forskjellsbehandling til ugunst for diskrimineringsgrunnlag i kristne verdier. Verdialliansens styret har derfor sett behovet for et juridisk ressurs- og kompetansenettverk med særlig kompetanse til å støtte den kristne kulturarven i Norge.

Brevet som sendes ut i disse dager redegjør mer detaljert for prosjektet.

Verdialliansens hjemmesider har åpnet for mulighet til å melde inn aktuelle saker, via knappen «Meld inn en sak» øverst på hjemmesidene.

På bakgrunn av responsen i det juridiske miljøet, vil styringsgruppen ha en fleksibel tilnærming til hvordan et juridisk ressurs- og kompetansenettverk kan organiseres. Det avgjørende er å skape et særlig fokus på de rettsforholdene som berører kristne personer, trossamfunn, organisasjoner og samfunnsverdier, og bidra til at deres rettigheter kan ivaretas og fremmes best mulig.

VERDIALLIANSENS BREV DATERT 1 DESEMBER 2021 VEDR. PROSJEKT «SAMVITTIGHETSFRIHET»

Del