8. juni: Skeiv kjønnsteori dominerer i skolebøker, men finnes ikke i Læreplanen

De tre store lærebokforlagene ga ut nye skolebøker for grunnskolen og videregående skole etter at Læreplanen ble revidert i 2020.

Foreningen FRI hadde møter med forlag og ulike organisasjoner.
Foreningen FRI hadde nær kontakt med forlagene (klikk på «Les mer» etter første avsnitt i linken) i prosessen fram mot utgivelse av bøker i de ulike fagene. Ikke minst i Samfunnsfag og Naturfag greide FRI og andre aktivister i stor grad å påvirke innholdet i så stor grad at en rekke kapitler i flere av bøkene på ulike klassetrinn er gjennomsyret av skeiv kjønnsteori. En tidligere nestleder i Foreningen FRI er f.eks. en av hovedforfatterne for et av forlagenes bøker i Samfunnsfag på 5. og 6. trinn.

Problematisk innhold og viktig nettsted.
Dagens skolebøker inneholder tallrike framstillinger av flytende kjønn, selvvalgt kjønnsidentitet, ikke-binær, «kjønnsmangfold», ikke-biologisk forståelse av kjønn, osv. — uten motforestillinger eller problematiseringer. Alt framstilles som selvsagte sannheter, i tråd med vitenskap, medisin og biologi.

Uansett hvor man står i spørsmålene om Pride etc., anbefaler vi å bli kjent med nettstedet «Skeiv teori i skolebøkene» (skeivteori.no). Nettstedet er en gullgruve av informasjon, dokumentasjon og eksempler på hva som står i skolebøkene. Alle foreldre (og besteforeldre!) bør gjøre seg kjent med innholdet på dette nettstedet.

Bilde av en side i samfunnsfag for 5. trinn i grunnskolen.


Læreplanen bestemmer. Skolebøker er kun hjelpemidler.
Skolebøker og andre læremidler er ikke normerende og bestemmende for hva slags undervisning våre barn og barnebarn skal få i norsk skole. Det er tvert imot læreplanen i hvert fag som er autoritet og norm for hva som skal undervises.

Forlagene misbruker Læreplanen.
Det som nå er situasjonen i norsk skole, er at forlagenes skolebøker går langt ut over og misbruker formuleringene i kompetansemålene, forklaringene og presiseringene i Læreplanen angående kjønn, såkalt kjønnsidentitet og seksualitet.

Dette er mye mer alvorlig enn mange tror. Ettersom det ikke lenger finnes noen godkjenningsordning for skolebøker, tolker forfatterne og forlagene Læreplanen slik de selv ønsker, og de inkluderer stoff som i realiteten ikke samsvarer med Læreplanen. Det gjelder både konkrete kapitler, men det gjelder også i høyeste grad det totale omfanget av temaer og avsnitt i ulike fag med klare innslag av skeiv kjønnsteori.

Finnes det spor av skeiv kjønnsteori i Læreplanen?
Her er en oversikt over forekomsten av noen viktige stikkord relatert til skeiv kjønnsteori i Læreplanen alle klassetrinn og i samtlige fag:

Kjønnsidentitet: Nevnt 1 (én) gang i hele Læreplanen.
Seksuell orientering: Nevnt 1 (én) gang
Kjønnsmangfold: Ingenting. Ordet er ikke nevnt.
Seksualitetsmangfold: Ingenting. Ordet er ikke nevnt.
Pride eller prideflagg: Ingenting.
Regnbue eller regnbueflagg: Ingenting.
Skeiv: Ingenting.
Trans: Ingenting.
Lesbisk: Ingenting.
Homofili: Ingenting.
LHBT: Ingenting.
Ikke-binær. Ingenting.
Foreningen FRI: Ingenting.
Skeiv Ungdom: Ingenting.

VIL DU SØKE I LÆREPLANEN?
For å gjøre det enkelt å finne fram til hva som står i Læreplanen om ulike temaer, har vi samlet innholdet i Læreplanen for samtlige fag i ett dokument på 153 sider. Dermed kan man lett søke opp ord og begreper og finne hva som egentlig står i Læreplanen.

* Hele læreplanen i alle fag, samlet i ett dokument

Dette er innholdet i dokumentet som linken leder til:
Side 1-19: Læreplanens overordnede del
Resten av dokumentet: Læreplanen for hvert fag

Følg denne fremgangsmåten for å søke i dokumentet:
1) Åpne dokumentet. 2) Hold nede Ctrl-tasten mens du klikker på F-tasten.
3) Det kommer da opp et lite søkefelt øverst i skjermbildet.
4) Skriv inn ordet du vil søke på (f.eks. kjønnsidentitet) og du vil få opp alle steder der ordet forekommer i dokumentet.

(Lenken ovenfor med hele læreplanen i alle fag samlet i én pdf-fil, er lastet ned av oss fra Utdanningsdirektoratets eget nettsted, hvor man finner hele læreplanverket» «Kunnskapsløftet 2020«.

Ordet «kjønnsidentitet»:
Begrepet forekommer kun 1 (én) gang i hele læreplanen for grunnskolen og videregående, i et kompetansemål etter 4. trinn i småskolen, og det lyder slik:

«Eleven skal kunne samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon».

Slik begrepet «kjønnsidentitet» framstilles i dette kompetansemålet, er det enkelt å se at det ikke er grunnlag for å mene at kompetansemålet gir lærere, skoler og forlag frihet til å undervise om kjønnsidentitet slik det nå skjer.

På denne ene setningen — og på denne ene forekomsten av begrepet «kjønnsidentitet» i hele læreplanen på 153 sider — bygger likevel forlagene og forfatterne en helt ny lære og «sannheter» som alle elever nå skal tilegne seg om kjønnsmangfold, trans-barn, ikke-binære barn, født i feil kropp, flytende kjønn på et spekter, valgfritt kjønn, osv. På denne måten støtter ikke skolebøkene elevenes evne til å føre en reflektert samtale om begrepet «kjønnsidentitet», men leverer en ferdigdefinert forståelse av begrepet.

Ifølge Læreplanen skal elevene få kompetanse til å reflektere og samtale om begreper, i dette tilfelle «kjønnsidentitet», men skolen skal ikke levere en ferdig definert forståelse av begrepet.

Skolebøkenes behandling av skeiv kjønnsteori og «kjønnsidentitet» er fullstendig ute av proporsjoner i relasjon til hva som står i Læreplanen.

Faksimile fra lærebok i Naturfag for 3. og 4. trinn, altså for 8-9-åringer.

Leserinnlegg i Aftenposten:
Lærebøkenes innhold om kjønn og kjønnsidentitet gjør meg urolig og bekymret.


Vil du vurdere å støtte dette prosjektet?
Små og store gaver mottas med takknemlighet! På forhånd tusen takk!
Gaver kan sendes til Verdialliansens konto: 1602 47 51140
Begge våre organisasjoner er driftet utelukkende ved private gaver.

Del