Samvittighetsfrihet ved Pride-markeringer i skolen

Verdialliansen har skrevet til Utdanningsdirektoratet om Pride-markeringene i norske skoler som skaper utfordrer samvittigheten til personale, foreldre og elever om ikke deler LHBTIQ-bevegelsens verdier og reformkrav.

Verdialliansen skriver at LHBTIQ-bevegelsens organisasjoner, herunder eierorganisasjonen til Pride, har vedtatt omfattende mål og ambisjoner om samfunnsendring og politiske reformer. Dette er ideologiske og politiske krav om regulering, restriksjoner og nytolkning med omfattende konsekvenser for rettighetene til barn, foreldre og borgere med andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Når disse reformkravene retter seg mot eget verdigrunnlag, forståelse av menneskerettighetene, ideologiske tilhørighet, politiske overbevisning, tro og samvittighet, så oppleves markeringer og feiring på skolene som gruppepress og grenseoverskridende mot egen samvittighet og integritet.

Verdialliansen mener det er kritikkverdig at skolene har disse markeringene av Pride og regnbueflagget. Dersom dette likevel fortsetter og tiltar i omfang anbefaler Verdialliansen at det utarbeides retningslinjer tilsvarende veilederen for skolegudstjenester, for å ivareta rettighetene til personale, elever og familier som opplever markeringene som grenseoverskridende mot egen samvittighet og integritet.

Del

2 Comments

  • Olav Myklebust sier:

    Takk for tydelig tale!

  • Torstein Husby sier:

    Dette er svært bra og betimelig.
    PRIDE er en misjonsbevegelse som får lov til å holde vekkelsesmøter i skolene. Egentlig ganske uhørt.