Redaktørforeningen purres for refleksjon om manglende faktadekning

Redaktørstyrte medier unnlater systematisk å informere om vedtatt LHBT-organisasjonenes politisk agenda for reform og samfunnsendringer. Verdialliansen mener dette er et systematisk avvik fra presseetikken.

Ved panelsamtalen under Redaktørforeningens høstmøte i november 2022 uttalte redaktør Aksel Kjær Vidnes i Forskning.no at de som oppfatter det politiske programmet til Foreningen FRI som kontroversielt er «ganske ytterliggående krefter egentlig». I juni 2022 koblet avisen Nordlys i en kommentar kritiske refleksjoner til Pride til «det mørke nettet«, nynazisme og «kristenfundamentalistiske miljøer i USA«. Felles for både disse kommentarene, og tilsvarende i redaktørstyrte medier, er fraværet av faktisk informasjon om hva kritikerne faktisk kritiserer.

Verdialliansen finner et systematisk fravær av informasjon i redaktørstyrte medier om innholdet i LHBT- organisasjonenes politisk plattform, arbeidsprogram, formål, konkrete krav til politiske reformer, kompetanseprogrammer og ressurser for arbeidsliv, skole og samfunn.

Det skrives kanskje om «Rosa kompetanse«, men ingen medier forteller konkret om innholdet. Oslolæreren som kritiserte Oslo kommunes melding til alle skoler i 2022 om å markere Pride og anvende LHBT-organisasjonenes ressurser, ble kraftig kritisert, men ingen medier fortalte noe om innholdet i de ressursene som skoleeieren anbefalte til skolene (sjekk alle lenkene videre i Oslo kommunes brev). Verdialliansen gikk grundig gjennom alle ressursene som Oslo kommunes skoleadministrasjon anbefalte til skolene. Denne gjennomgangen finner du i dette 72-siders brevet til Statsforvalteren i Oslo og Viken, fra side 6 og ut brevet.

Er det relevant for borgerne, foreldre og elever i Bærum kommune at kommunen utreder å la samtlige grunnskoler regnbuesertifisere, med forutsetning om at Foreningen FRI skal godkjenne handlingsplan for skolen, selv om denne inneholder tiltak som griper inn i ansvarsområder som er regulert av norsk lov? Selvsagt, men foreldre og elever får ikke vite dette, ihvertfall ikke av lokalavisen, som unnlater å dekke hvilke forpliktelser som følger med sertifisering, og heller ikke dekker planene om bred sertifisering av alle skoler.

Er det relevant også i Norge at Riksdagens Ombudsmän i Sverige for få år siden avklarte at obligatorisk deltagelse i Pridemarkering i skolen er ulovlig? Selvsagt er det relevant også i Norge, men ingen vet det, fordi ingen norske medier informerer om det.

Er det relevant for obligatoriske markeringer, deltagelse, flagging og profilering av Pride, i norske kommuner, arbeidsplasser, forvaltningsorganer, politiet, forsvaret, skoler og barnehager, å ha kunnskap om hvilke konkrete reformer og politiske krav som fremmes av organisasjonen som eier og arrangerer Pride? Ja, for mange er det relevant, og for mange skaper det samvittighetskonflikt, men ingen medier gir informasjon om dette.

Verdialliansen tok opp disse spørsmålene i brev til Norsk Redaktørforening i mai 2023. Brevet sto ubesvar, og ble purret for et svar etter nyttår. 10. januar mottok vi hyggelig svar fra Redaktørforeningen, men svaret kommer ikke inn på kjernen i problemet som Verdialliansen tar opp: Den manglende dekningen av konkret politisk agenda. Det er derfor sendt et nytt og presiserende brev til Redaktørforeningen, hvor dette er enda tydeligere formulert.

Du kan lese korrespondansen her:

VERDIALLIANSEN: BREV TIL NORSK REDAKTØRFORENING 23 MAI 2023

NORSK REDAKTØRFORENING: SVAR TIL VERDIALLIANSEN 10 JANUAR 2024

VERDIALLIANSEN: PRESISERENDE BREV TIL NORSK REDAKTØRFORENING 25 JANUAR 2024

Bildet: Sjermbilde fra video fra panelsamtalen i Redaktørforeningen, 3. november 2022. Fra v.: Generalsekretær Reidun K. Nybø, Knut Magnus Berge (NRK), Trine Eilertsen (Aftenposten) og Aksel Vidnes (Forskning.no)

Del