Pride og samvittighetsfrihet i arbeidsforhold

Verdialliansen ber Arbeidstilsynet vurdere om arbeidsgiveres markering av Pride, profilering med regnbueflagget, sertifiseringer og strategier på grunnlag av LHBTIQ- organisasjoners premisser, kan medføre samvittighetskonflikt for arbeidstagere.

Verdialliansen skriver i brev til tilsynet at ansatte i norsk arbeidsliv kan forvente å komme i en situasjon der arbeidsgiveren lar virksomheten profilere med symboler, strategier, handlingsplaner og sertifiseringer som uttrykker forpliktelse på de verdiene som Pride og regnbueflagget uttrykker: • Retten til å elske den du vil • Frihet til å være deg selv • Mangfold • Inkludering • Forebygge diskriminering.

Dette er verdier som anerkjenner individets rettigheter uten å komme i konflikt med egne verdier. Som selvstendige utsagn er dette derfor ukontroversielt for de fleste. Samvittighetsutfordringen er at LHBTIQ- organisasjonene oppfattes å ha fått mandat til å tolke verdiene på vegne av hele samfunnet, skriver Verdialliansen.

Det vises til at internasjonal og norsk LHBTIQ-bevegelse har formulert og vedtatt reformkrav som vil medføre betydelige samfunns- og kulturendringer dersom de blir vedtatt. Dette fremgår av:

Yogyakarta prinsippene, som Norge v/ Norad har uttrykt støtte til:

ILGA Worlds strategiplan

Foreningen FRIs arbeidsprogram og politiske plattform

Dersom Arbeidstilsynet finner at utfordringene som Verdialliansen beskriver er reelle, anmodes Arbeidstilsynet om å iverksette utredning, saksbehandling og vedtak for å ivareta samvittighetsfriheten og bidra til å redusere risikoen for økt konfliktnivå.

Sammen med brevet til Arbeidstilsynet ble brevet som ble sendt til Utdanningsdirektoratet 13. juni vedlagt.

Del