Politiets rolleforståelse og deltagelse i Pride

Politiet har kommet i kritisk søkelys på bakgrunn av virksomheten til Norsk narkotikapolitiforening. Verdialliansen reagerer på at denne saken utløser undersøkelse av politiets rolleforståelse, mens politiets deltagelse i Pride unntas kritisk vurdering.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at departementet skal nedsette et utvalg som skal vurdere rolleforståelsen mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

I 2018 vedtok Nasjonal ledergruppe i politiet en oppfordring til alle landets politidistrikter om å delta i Pride-paraden i Oslo og lokale parader. Politifolk skulle benytte politiuniform og det ble oppfordret til å flagge med regnbueflagg ved alle politiets lokasjoner.

Politiets deltagelse i Pride er videreført i etterfølgende år, også i 2021. I en pressemelding begrunner politiet sin deltagelse i menneskerettighetene og alle menneskers iboende verdi og at politiet støtter Pride som en markering og feiring av likeverd og mangfold.

Oslo Pride arrangeres av Oslo Pride AS som er heleid av Fri Oslo og Viken, som igjen er et lokallag av Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Både Fri og en rekke andre norske LHBTI-organisasjoner er medlemmer i ILGA-Europe og ILGA World. Dette fremgår av aksjonæroversikten, som er tilgjengelig f.eks på Purehelp, og medlemsoversikten til ILGA Europe.

I et brev til justisminister Monica Mæland viser Verdialliansen til at eieren og arrangøren av Pride inngår i en organisert bevegelse i Norge og internasjonalt med omfattende krav til politisk, ideologisk, kulturell og juridisk reform av samfunnet. En rekke av disse kravene gjelder reform av samfunnet og regulering av andre borgere og gruppers rettigheter. Dette er gjengitt i brevet.

Politiets profilering og deltagelse i Pride skaper uklarhet om politiets uavhengighet på samfunnsområder hvor det er stor bevegelse og foreligger et betydelig konfliktpotensial. Det skaper bekymring når en kampanje med karakter av omkamp om rusreformen og krav om legalisering av narkotika får sette dagsorden og utløse undersøkelser av politiets rolleforståelse, mens politiets rolleforståelse i forhold til LHBTIQ-organisasjonene og deres agenda er uberørt.

Verdialliansen har derfor levert følgende anmodning til justisministeren

Vurderingen av politiets rolleforståelse må ikke avgrenses til forholdet til en bestemt forening / organisasjon. Mandat må søke et prinsipielt grunnlag for objektive, forutsigbare og hjemmelsbaserte retningslinjer som ivaretar politiets uavhengighet og likebehandling av alle samfunnsgrupper, diskrimineringsgrunnlag, politiske og økonomiske interesser.

BREV TIL JUSTISMINISTER MONICA MÆLAND

Del