Planlegging for regnbuesertifisering av alle skoler fortsetter i Bærum

Bærum kommune fortsetter arbeidet med en sak til de folkevalgte, som er innstilt på å la alle skoler i kommunen bli sertifisert av Foreningen FRI som «regnbuefyrtårn».

Verdialliansen tok opp dette i brev til Bærum kommune i februar. Kommunen svarte noen uker senere. Det er ikke noe i svaret som tyder på at kommunen revurderer sin intensjon. Forslaget vil bli endelig behandlet når kommunens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold skal revideres.

Nå har Verdialliansen levert ytterligere kommentarer til Bærum kommune, og opprettholder at verken opplæringsloven, læreplanverket eller forskrift om miljørettet helsevern i skolen krever slik sertifisering som Bærum kommune planlegger.

Verdialliansen har i mai gjort en egen henvendelse til kommuneoverlegen i Bærum, for å avklare hvordan helsetjenesten, som etter helselovgivningen skal være forsvarlig, stiller seg til planene. Denne avklaringen er nødvendig fordi regnbuesertifiseringen kobler Bærum kommunes skoler til organisasjoner som utøver press både politisk og i mediene mot granskings- og tilsynsmyndigheter.

Den siste henvendelsen til Bærum kommune oppsummeres slik:

Sertifisering av offentlige grunnskoler som «regnbuefyrtårn» implementerer en interessepolitisk agenda i skolen som etter vår vurdering medfører avvik og brudd på opplæringsloven og forskrift om miljørettet helsevern.

Den obligatoriske innretningen er diskriminerende overfor elever, familier og ansatte – og bryter med retningslinjer for samvittighetsfrihet i arbeidslivet for ansatte – som har andre verdier, religiøse, filosofiske, kunnskapsbaserte og politiske overbevisninger enn det som forutsettes ved sertifisering som regnbuefyrtårn.

Du kan lese det siste brevet fra Verdialliansen her:

VERDIALLIANSEN BREV TIL BÆRUM KOMMUNE 090623

Del