Media svikter samfunnsrollen hvis de ikke bringer reell og faktisk informasjon

Medias samfunnsrolle forutsetter at fakta og informasjon som har betydning for samfunnsforhold, politiske prosesser og samfunnsutvikling må presenteres. Dette har sviktet i mange år i medias dekning av forhold relatert til Pride og reformer med assosiert tema.

I en panelsamtale ved Norsk Redaktørforenings høstmøte i november 2022, uttalte en av redaktørene i panelet at «det er ganske ytterliggående krefter» som oppfatter programmet til FRI som kontroversielt. Avisen Nordlys trakk i juni 2022 inn «amerikanske kristenfundamentalistiske miljøer» og «de mørkeste nynazistiske miljøer på nettet» i en kommentar om «anti-Pride ideer».

Felles er at ingen gir informasjon om hvilken politisk agenda som er vedtatt og fremmes av organisasjoner som enkelte av samvittighetsgrunner reserverer seg mot.

I dag har Verdialliansen fulgt opp med brev til Norsk Redaktørforening.

Brevet oppsummeres i disse 5 punktene:

1: Norske mediers samfunnsrolle og fagetiske rammebetingelser tilsier at det bør være mulig å få opplysning gjennom media om faktisk innhold i politiske reformer og agenda som er vedtatt og søkes fremmet av bl.a. organisasjonen som eier og arrangerer Pride.

2: Medienes dekning av politiske prosesser, reformer og praksis i forvaltningen, og på spesifikke samfunnsområder som skole og helsetjeneste, bør informere om de faktiske rettsvirkningene og det faktiske innholdet i slik praksis, undervisning, skolemiljø og helsetjeneste.

3: Politiske prosesser, reformer og praksis i forvaltningen bør underlegges journalistikk som etterprøver påståtte hjemler og forutsetninger i norsk lov og menneskerettighetene.

4: Det respekteres at personer, organisasjoner og bedrifter avgrenser sin støtte, markering og profilering av Pride til verdier som «retten til å elske den man vil», «mangfold» og «inkludering». Tilsvarende må også de respekteres som assosierer Pride med vedtatt agenda for samfunnsendring og reform i bl.a. organisasjonen som eier og arrangerer Pride.

5: Personer, organisasjoner, trossamfunn, foreldre, elever, studenter, pedagogiske personale, ansatte, pasienter, pårørende, helsepersonell, forskere, institusjoner og andre som grunnet samvittighet, filosofisk og religiøs overbevisning, faglig, vitenskapelig og teoretisk forståelse, samvittighet og integritet, ikke finner å kunne slutte seg til en normerende politisk og samfunnsendrende agenda, bør refereres med henvisning til deres faktiske begrunnelse.

Du kan lese hele brevet her:

VERDIALLIANSEN BREV TIL NORSK REDAKTØRFORENING 230523

Del