Kviteseid: Søkte om fritak – ble kritisert

Kunnskapsløshet satte fritaksretten under press i Kviteseid tidligere i høst, da flere foreldrepar søkte om fritak for egne barns deltagelse i en teaterforestilling der «det skeive er eksplisitt og synlig». Da søknadene ble innvilget, utløste dette overskrifter og debatt i lokale og nasjonale medier.

Verdialliansen har nå sendt brev til kommuneledelsen, skolene og de politiske partiene i Kviteseid, med begrunnede synspunkter på skolenes forpliktelser og forsvar for fritaksretten.

Brevet oppsummeres i disse punktene:

1: Offentlig grunnskole må respektere og likebehandle alle diskrimineringsgrunnlag, ikke bare dem som handler om seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

2: Ikke noe tema er unntatt fra å kunne inngå i skolenes undervisning, men opplæringen skal være læreplanstyrt og ikke læremiddelstyrt. Opplæringslovens og læreplanverkets verdier og kompetansemål må respekteres.

3: Begrepene «kjønns- og seksualitetsmangfold» forekommer ikke i læreplanverket. Begrepet «kjønnsidentitet» forekommer én gang, med da i en kontekst som ikke gir grunnlag for å utlegge individuell kjønnsidentitet som normerende for kunnskapsinnholdet om hvilke kriterier som definerer kjønnskategoriene kvinne og mann.

4: Eksterne kulturtiltak, læremidler, ressurser, kompetanseprogrammer og aktiviteter må ivareta kravet om å bli formidlet på en «objektiv, kritisk sondrende og pluralistisk måte, og de kan ikke anvendes til å definere og normere undervisningen og læreplanverkets kompetansemål.

5: Dersom skolen likevel åpner for obligatorisk undervisning – som etter foreldres vurdering avviker fra læreplanverkets verdier, prinsipper og kompetansemål – må fritaksretten være en reell og anerkjent løsning.

6: Ansatte i skolen kan ikke pålegges å gi undervisning med avvik fra opplæringslovens og læreplanverkets verdier, prinsipper og kompetansemål. Hvis opplæringen likevel organiseres i strid med dette, må det åpnes for fritak fra arbeidsoppgaver av samvittighetshensyn.

7: Dersom elever, foresatte og ansatte i norske kommuner søker fritak fra aktiviteter i opplæringen, eller fra arbeidsoppgaver, av slike grunner som tas opp i denne henvendelsen, kan det ikke utlegges som uttrykk for diskriminerende holdninger eller fravær av evne og vilje til å støtte mangfold og inkludering, eller andre personers rett til å velge og leve sine liv.

Du kan lese hele brevet her:

VERDIALLIANSEN BREV TIL KVITESEID KOMMUNE FRITAKSRETT I SKOLEN 151223

Del