Kristiansand kommunes skolering av kristne borgere og menigheter

Kristiansand domkirke

Ordføreren i Kristiansand har sendt en personlig invitasjon til byens menigheter og kirker, til et seminar som søker dialog fordi «vi finner de største utfordringene i frikirkelige miljøer». Verdialliansen har i dag fulgt opp med brev til kirker, menigheter og organisasjoner i byen,

Verdialliansen skriver at norske frikirker og kristne forsamlinger står sammen med Den norske kirke som institusjonelle bærere av Norges kristne arv, som jf. Grunnlovens § 2 fortsatt inngår i den norske statens verdigrunnlag.

Mange kristne trossamfunn, menigheter, foreninger, familier og borgere, forstår sitt eget liv, tro og identitet slik at ekteskapet er for én mann og én kvinne, at barnets juridiske foreldre som utgangspunkt er sammenfallende med barnets biologiske far og mor, og at kjønnskategoriene kvinne og mann er gitt og definert ved objektive fysiologiske kriterier. Dette er forståelse og verdigrunnlag som ikke bare er beskyttet av menneskerettighetene. Det er også menneskerettighetenes iboende grunnlag.

I håp om å bidra med kunnskap som kan gi borgere, familier, menigheter og organisasjoner økt trygghet på eget verdigrunnlag har Verdialliansen send brev med lenker til omfattende dokumentasjon som forhåpentligvis kan være til hjelp og nytte i møte med kommunens subtile stigmatisering av kristne.

Verdialliansens brev kan du laste ned her:

KRISTIANSAND KOMMUNE • EN BY FOR ALLE • BREV FRA VERDIALLIANSEN 030223

Del