Kristendommens rolle i Forsvaret

Forsvaret kan ikke formulere sitt eget verdigrunnlag og verdiforpliktelse frakoblet den norske statens konstitusjonelle verdigrunnlag, skriver Verdialliansen i et brev til Forsvarsdepartementet i dag.

Bakgrunnen er at Forsvarsdepartementets i november ba Etisk råd for forsvarssektoren om vurderinger av kristendommens rolle i Forsvaret på bakgrunn av en kronikk i NRK. Verdialliansen har flere merknader til både kronikken, Forsvarsdepartementets behandling og det Etiske rådets vurdering, konklusjoner og saksbehandling:

Det er uvanlig at en kronikk i NRK gis mandat til å iverksette utredning med så vidtrekkende konsekvenser for en grunnleggende samfunnsinstitusjon som Forsvaret. Kronikken avslører ikke forhold som har vært unndratt offentlig kunnskap og innsyn, og som ved sin avdekking skaper et umiddelbart behov for tiltak.

Generell og løpende samfunnsdebatt anerkjennes som et naturlig bakteppe for politiske prosesser, men så vidtrekkende oppfordring som FD har gitt til ERF bør forutsette begrunnede politiske og demokratiske initiativer og prosesser. De synspunktene Huseby fremfører kan være høringsuttalelse i en slik demokratisk prosess.

Det legges feilaktig inn som premiss for oppdraget til Etisk råd at noen «sendes til en prest i stedet for en person med rett kompetanse». Ingen i Norge tvinges til samtale med prest, heller ikke i Forsvaret.

Verdialliansen viser til at prester har både formell og profesjonell kompetanse som ikke fortjener en slik overflatisk og ukorrekt beskrivelse. Dersom personlige problemer er av patologisk karakter, forutsettes det naturligvis at det henvises til medisinsk kompetent fagpersonell.

Verdialliansen peker på at saken er behandlet som et privat og individuelt anliggende, uten referanser til Forsvarets rolle som samfunnsinstitusjon, integrert med den norske statens konstitusjonelle verdigrunnlag. Saksbehandlingen er overflatisk og unyansert i sin beskrivelse av forholdet mellom kirke og stat, og er uten referanser til kirkeforliket i 2008.

Verdialliansen avslutter brevet med flere spørsmål og anbefalinger og understreker at Forsvaret ikke kan formulere sitt eget verdigrunnlag og verdiforpliktelse frakoblet den norske statens konstitusjonelle verdigrunnlag. Kirkeforliket og dets konstitusjonelle konsekvenser inngår i dette grunnlaget. Forsvarets samlede organisasjon, kultur og legitimitet må gi den enkelte soldat og sivilt ansatte et kvalifisert grunnlag for å forstå dette.

VERDIALLIANSENS BREV TIL FORSVARSDEPARTEMENTET

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.