Klepp kommune vil la diskrimineringsgrunnlag avgjøre støtte

Et flertall i hovedutvalget for samfunn og kultur i Klepp kommune vil overstyre forhold som er diskrimineringsgrunnlag som forutsetning for støtte til kulturarbeid.

Bakgrunnen for saken som har blitt kjent gjennom media, er at det kommunale utvalget vil utarbeide nye retningslinjer for ordningen med kommunal støtte til kulturarbeid i lag og foreninger i kommunen. I utvalgets siste møte før jul ble det vedtatt å sende et forslag til nye retningslinjer ut på høring.

I dette forslaget vil et flertall i utvalget innføre nye krav til organisasjoner som mottar støtte. Slik er flertallets forslag formulert:

Organisasjonen må rekna alle medlemmer/ deltakarar som likeverdige når det gjeld å kunne veljast til styre, tillitsverv og posisjonar, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet.

Et mindretall på én person, foreslår at flertallets forslag ikke tas med i retningslinjene.

Det er satt en frist til 15. februar 2021 for å levere kommentarer til forslaget.

I Verdialliansens brev til Klepp kommune, vises det til at forslag forutsetter at organisasjoner er diskriminerende dersom de ikke deler flertallets forslag om samlivsform, seksuell orientering og kjønn. Dette er en forutsetning som er feil.

Verdialliansen viser til en rekke kilder, som dokumenterer at det ikke er grunnlag for å hevde at det er diskriminerende å ha ekteskapet mellom én mann og én kvinne som norm.

Verdialliansen fraråder Klepp kommune å vedta retningslinjer for støtte til kulturarbeid med kriterier som ikke er harmonisert med menneskerettighetene og norsk lov.

Del