En mulig hjelp til foreldre, arbeidstagere og andre

Markeringene av Pride og profilering med regnbueflagget har fått et omfang vi ikke har sett tidligere. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og institusjoner har felles heising av regnbueflagget og arrangerer fargerike markeringer.

Verdialliansen er kontaktet fra flere hold, flere steder i landet, hvor foreldre, pårørende, studenter og arbeidstagere opplever profileringen og markeringen av Pride så påtrengende at det er grunnlag for å hevde at det er grenseoverskridende og invaderende mot egen integritet.

Det skapes også en grunnleggende misforståelse om at Pride representerer menneskerettighetene. Realiteten er at eieren og arrangøren av Pride, og den norske og internasjonale bevegelsen som står bak Pride og regnbueflagget som symbol, representerer en reformbevegelse med vidtrekkende krav om samfunns- og kulturendring som på grunnleggende området utfordrer menneskerettighetene, slik de i dag er formulert og forstått.

Verdialliansen har i beste mening forsøkt å utarbeide et kortfattet informasjonsark, som forhåpentligvis kan være til hjelp for den enkelte. Spre dette videre, skriv det ut, og gi det gjerne til barnehagen, skolen (nå er det jo sommerferie), arbeidsgiveren, butikken, kundeservice i banken eller hvor det måtte være, hvor Pride nå presenteres og profileres.

Del