Bærum kommune vurderer å sertifisere samtlige skoler som «regnbuefyrtårn»

Kommunedirektøren i Bærum kommune behandler for tiden en oversendelse fra hovedutvalget for barn og unge om mulig sertifisering av alle kommunens skoler som «regnbuefyrtårn». Foreløpig er to av Bærum kommunes skoler godkjente «regnbuefyrtårn».

Foreningen FRI markedsfører ordningen med Regnbuefyrtårn som Skeiv kunnskaps kompetansemerke som indikerer at skolen har lagt ned solid innstas for å gjøre skolen trygg og ikke-diskriminerende for skeive elever og ansatte. Regnbuefyrtårn er et program som tilbys arbeidsplasser i en rekke sektorer.

Verdialliansen har sendt henvendelse til Bærum kommune, og påpeker at skolen skal være trygg, inkluderende og ikke-diskriminerende for alle, uten behov for å bli sertifisert etter retningslinjer fra en ekstern interesseorganisasjon, som også er gitt rett til å godkjenne skolens handlingsplan. Sertifiseringen som regnbuefyrtårn forstås derfor å være et avvik i konflikt med opplæringsloven.

Dersom skoleeier Bærum kommune gjennomfører sertifisering av alle kommunens grunnskoler, hevder Verdialliansen at dette vil utvikle kultur, språk, skolehelsetjeneste, undervisning og kompetansemål som tilrettelegger kjønnsinkongruens, kjønnsdysfori og kroppspress. Dette vil føre til et økt antall henvisninger til helsetjenester for å endre kroppen. Eventuelle søksmål i fremtiden vil påvises årsakssammenheng mellom en gjennomgående, definerende og normativ undervisning, språk og kultur og kjønn, og den skadelidtes utvikling av kjønnsdysfori og kroppspress og konsekvensene av dette. Dette gir skoleeier erstatningsansvar.

Brevet til Bærum kommune kan du lese her:

BÆRUM KOMMUNE MULIG SERTIFISERING AV ALLE SKOLER SOM «REGNBUEFYRTÅRN»

Del