4 . juni: Aktivistisk likestillings- og diskrimineringsombud i habilitetstrøbbel

Verdialliansen har i dag, 4. juni, skrevet brev til Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO). I brevet blir LDO’s behandling av spørsmålet om Pride-flagging på skoler i Ålesund problematisert fra ulike vinkler – både i forhold til ulike lovverk, bestemmelser, saksbehandling og habilitet.

Brevet vil også bli sendt til ulike instanser i Ålesund kommune. Det inneholder mange linker, dokumentasjon, ressurser og argumenter, som bør ha allmenn interesse – også for andre kommuner og institusjoner.

Les brevet og send det gjerne videre til andre!

HER ER BREVET FRA VERDIALLIANSEN TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET

Da kommunedirektøren opprinnelig bestemte at de offentlige skolene i Ålesund ikke skulle flagge med Pride-flagg i juni måned 2024, ble reaksjonene sterke fra mange hold – som forventet.

USERIØST FRA OMBUDET

Likestillings- og diskrimineringsombudet, Bjørn Erik Thon, er et levende og ferskt eksempel på «mangfoldets» begrensninger. Han har de siste dagene offentlig og på aktivistisk måte grepet inn i saken i Ålesund på en måte som skaper usikkerhet om ombudets habilitet.

GOD LEDERARTIKKEL

Redaktøren i Dagen, Vebjørn Selbekk, kommenterer Thons oppførsel på en treffende måte i sin lederartikkel 3. juni, med følgende tittel: «Nåde deg hvis du ikke heiser Pride-flagget. Da får du det statlige sannhetsministeriet på nakken».

Selbekk skriver bl.a:

«Noen nyheter er av en sånn karakter at du nærmest instinktivt kikker en ekstra gang på kilden, datoen eller begge deler. Du må rett og slett sjekke om det som rapporteres virkelig kan være ekte.

Det var den følelsen vi fikk da vi leste om at Likestillingsombudet varsler tilsyn mot Ålesund kommune fordi det ikke blir flagget med pride-flagget på de kommunale skolenes flaggstenger.

(…) I denne saken ligner Bjørn Erik Thon mer på et enmanns sannhetsministerium enn på et offentlig ombud.

Du skal tvinges eller skremmes til å flagge, enten du vil eller ikke. For hvem vil vel risikere å få selveste Likestillingsombudet på nakken med dårlig skjulte beskyldninger om manglende kvalitet på mangfold- og inkluderingsarbeidet?

Nei, da er det nok heller best å adlyde, vil de fleste tenke.

Vi mener at det er noe dypt problematisk, ja, nærmest totalitært over Likestillingsombudets handlemåte her.»

En fargerik bukett i juni er et prosjekt fra Verdialliansen og MorFarBarn

Del