29. juni: Hjelp til å sette ord på ditt eget grunnlag

I dag sender vi en blomst til deg som lever i spenningsfeltet mellom det som er dine verdier – det du selv opplever som rett og sant – og hvordan du blir definert av en stadig sterkere offentlig fortelling.

I år har vi registrert en mer aggressiv fortelling fra flere aktører. De hevder bl.a. i forskjellige avisinnlegg og kommentarer at kritisk refleksjon omkring Pride og prideflagging i skolen, er hat. (Se f.eks. oppslaget vårt den 12. juni, i serien «En Fargerik bukett», på verdialliansen.no.)

ET LEGITIMT NORMGRUNNLAG

Det er bare ved våre egne liv og atferd vi kan vise hvem vi er og hva vi står for. Verdialliansen og Stiftelsen MorFarBarn mener at virkeligheten selv viser samlivet mellom én mann og én kvinne som norm. Barneperspektivet bekrefter dette. Det er med utgangspunkt i dette samlivet at den menneskelige reproduksjonen etablerer sin norm. Og det er med utgangspunkt i denne normen at juridisk foreldreskap etableres.

Det er urimelig å hevde at disse enkle grunnsetningene, og de naturlige konsekvensene av dem — som også er normgrunnlaget for menneskerettighetene — fører til hat eller gir grobunn for hat. Ansvarlige personer og grupper som står opp for dette grunnlaget, gjør det innenfor rammen av norsk lov og demokratiets og rettsstatens spilleregler.

Alt som går utenfor denne rammen, tar vi avstand fra.

NOEN RESSURSER

Her følger lenker til noen helsides ressursark / info-plakater som MorFarBarn har hatt på trykk i noen norske aviser.

Vi håper disse ressursene kan være til hjelp når du skal sette ord på ditt eget verdigrunnlag:

6 GODE GRUNNER FOR Å SI NEI TAKK TIL PRIDE

GRUNNLEGGENDE SANNHETER I MØTE MED PRIDE-KULTUREN

SAKLEG PRIDE-SKEPSIS

  • På nettsiden https://morfarbarn.no/plakater-annonser-og-brosjyrer finner du mange flere nyttige ressursark om kjønn og seksualitet, familie og barneperspektivet.

    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –EN FARGERIK BUKETT I JUNI er et prosjekt fra Verdialliansen.no og MorFarBarn.no

Vil du vurdere å støtte dette prosjektet?
Eller kanskje bli medlem i Verdialliansen og dermed støtte arbeidet vårt?

Små og store gaver mottas med takknemlighet! På forhånd tusen takk!
Gaver kan sendes til Verdialliansens konto: 1602 47 51140
Både Verdialliansen og Stiftelsen MorFarBarn er driftet utelukkende ved private gaver.

Klikk her for å lese om medlemskap i Verdialliansen.

Del