24. juni: Hvem er barnets foreldre?

Ifølge FNs Barnekonvensjon er barnets biologiske foreldre også barnets juridiske foreldre. Dette utfordres når reproduksjon og juridisk foreldreskap omdefineres og dereguleres.

EN UHOLDBAR FORTELLING.

LHBTQ-revolusjonen fremstilles ofte som grunnleggende menneskerettigheter. I en slik fortelling blir de som har problemer med å akseptere et kjønns- og seksualitetsmangfold, samt alle typer atferd som bryter med tradisjonelle normer for kjønn og seksualitet, fremstilt som personer og grupper med religiøse forestillinger og fordommer.

Med en slik forståelse og retorikk blir det lettere å slippe unna med usaklig kritikk og diskriminering av personer og grupper som ikke lar seg tvinge til ureflektert tilslutning til reformene som nå endrer samfunnet.  Ensrettingen lar seg gjennomføre fordi de faktumbaserte, korrigerende instansene tier.

Ingen korrigerer og nyanserer fortellingen og påstandene om at de eneste som vil bremse festen, er marginale personer og grupper med religiøse motforestillinger.

Verdialliansen og MorFarBarn ønsker å møte dette med kunnskap.

RADIKALE ENDRINGER.

Dersom det likekjønnede samlivet er juridisk likeverdig med samlivet og ekteskapet mellom én mann og én kvinne, så krever dette radikale endringer i hvordan vi forstår den menneskelige reproduksjonen.

Dette legger press på tradisjonelle restriksjoner relatert til assistert befruktning. Det legges inn et premiss som leder til den konklusjon at det er diskriminerende å ha restriksjoner på tilgang til assistert befruktning.

Det som før var et behandlingstilbud basert på medisinske indikasjoner, blir en likeverdig og ordinær prosedyre for reproduksjon, tilsvarende samlivet mellom mann og kvinne.

Man etablerer med dette et system der barn planlegges, unnfanges og fødes med formål å bli gitt til andre juridiske foreldre enn den mannen og kvinnen som biologisk er barnets foreldre.

PLANLEGGING, UNNFANGELSE OG FØDSEL.

Det er dette resonnementet som ligger bak dagens krav fra aktivitster og flere partier om at et barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre. Se f.eks. Foreningen FRIs Politisk plattform, pkt. 2.1. om «Foreldreskap»:

Vi mener at barnets beste i det enkelte tilfellet kan tilsi at mer enn to personer har del i foreldreansvaret og at barneloven bør endres i tråd med dette. Vi mener at myndighetene må utrede og iverksette en ny barnelov som inkluderer flere juridiske foreldre

Dette er et krav som et nesten samlet offentlig Norge flagger for i juni måned, uten at knapt en eneste avis- eller TV-redaksjon vil sette søkelyset på det, og gjøre det til gjenstand for politisk debatt.

JURIDISK FORELDRESKAP.

Med presset for å deregulere medisinsk og bioteknologisk bistand til reproduksjon, øker også presset for at politikerne må deregulere tilgangen til juridisk foreldreskap. Biologiske foreldre er ikke lenger i utgangspunktet barnets foreldre. De politiske LHBTQ-reformene krever at juridisk foreldreskap skal etableres med bakgrunn i avtalene som lå til grunn for assistert befruktning, og ikke i biologi

HVORDAN SKAL ART. 7.1 I FNs BARNEKONVENSJON FORSTÅS?

Dette skaper selvsagt et press på hvordan FNs Barnekonvensjon skal forstås. Artikkel 7.1 fastslår at det er en menneskerett for barn «å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem».

Noen trekker Barnekonvensjonen i tvil og hevder at begrepet «foreldre» ikke er definert. Foreldre kan like gjerne være sosiale foreldre eller de som gikk sammen om avtalen om assistert befruktning.

Dette forsøket på å undergrave Barnekonvensjonen har også norske aktører sett gjennom fingrene med siden reformen «Felles ekteskapslov» ble vedtatt i 2008. Offentlige aktører og ideelle organisasjoner som hevder å ha Barnekonvensjonen som grunnlag (f.eks. Redd Barna), lar være å synliggjøre angrepene på Barnekonvensjonen i Norge. Politiske og ideologiske reformer betyr åpenbart mer enn Barnekonvensjonen.

«Foreldre» i FNs Barnekonvesjon = «biologiske foreldre».

Foreningen som var forløper til Verdialliansen – Nordisk nettverk for ekteskapet – sendte i 2007 spørsmål til en rekke skandinaviske instanser og etterspurte hvordan begrepet «foreldre» i Barnekonvensjonen skal forstås. Svaret var entydig: Barnekonvensjonens utgangspunkt er at «foreldre» peker på barnets biologiske foreldre. Se dette fakta-arket, der svarene fra ulike instanser er gjengitt.

FORDOMMER ELLER INTEGRITET?

Dagens blomst i vår serie En fargerik bukett gir deg kunnskap for å avvise forsøk på å stemple motforestillinger til Pride, regnbueflagget og LHBTQ-baserte reformer som religiøse fordommer.

Reformene handler om politikk, juridiske rettigheter, barns rettigheter, foreldreskap og hvordan vi skal forstå menneskerettighetene. Det er dypt beklagelig dersom helsetjenesten, akademia, offentlig forvaltning, juridisk miljø, politiske partier og media avviser en slik faktabasert forståelse av de samfunnsendringene som vi står midt oppe i.

Hvis det er kristne personer og grupper som i hovedsak er basen for kritisk refleksjon om disse spørsmålene, vurderer vi det som et tegn på integritet når de er villige til å heve røsten og være viktige stemmer for demokrati og rettssikkerhet i vår tid.


En fargerik bukett i juni er et prosjekt fra Verdialliansen.no og MorFarBarn.no

Vil du vurdere å støtte dette prosjektet?
Eller kanskje bli medlem i Verdialliansen og dermed støtte arbeidet vårt?

Små og store gaver mottas med takknemlighet! På forhånd tusen takk!
Gaver kan sendes til Verdialliansens konto: 1602 47 51140
Både Verdialliansen og Stiftelsen MorFarBarn er driftet utelukkende ved private gaver.

Klikk her for å lese om medlemskap i Verdialliansen.

Del