2. juni: Den svenske Riksdagens justisombudsmann kritiserte Pridemarkering i skolen

Den svenske sjefsjustisombudsmannen (JO) kritiserte i 2021 Pilbäckskolan i Växjö i Sverige fordi elevene kunne oppfatte en aktivitet relatert til Pride som tvang til å delta i en meningsytring.

PRIDETOG PÅ SKOLEN

Bakgrunnen var en klage på at skolen i 2019 organiserte et Pridetog som avslutning på en temauke om at alle mennesker har like stor verdi. Elevene hadde i løpet av uken hatt forskjellige aktiviteter, deriblant laget maracas og regnbueflagg som de benyttet i skolegården den avsluttende fredagen.

Skolen mente at Pride handler om at alle mennesker har like stor verdi, og at markering av Pride derfor følger av skolens demokratiske oppdrag og ansvar for et skolemiljø der alle elever kjenner seg trygge og respektert.

Pride ble beskrevet som en metode i undervisningen for å tolke og iverksette verdigrunnlaget i den svenske læreplanen. Aktivitetene var utformet slik at alle elever kunne delta og at deres rettigheter var respektert.

Under Justisombudsmannens behandling kom det frem at deltagelse i Pridemarkeringen hadde vært frivillig, men dette var ikke opplyst i informasjon fra skolen.

INGEN SKAL TVINGES

Justisombudsmannen viste til svensk lov, der det kreves at ingen skal tvinges av fellesskapet til å offentliggjøre sine oppfatninger i politiske, religiøse, kulturelle eller andre forhold. Heller ikke skal noen tvinges til å delta i sammenkomster som har påvirkning av opinionen eller annen meningsytring som formål. Heller ikke deltagelse i en politisk sammenslutning, trossamfunn eller andre enheter som fremmer bestemte oppfatninger om politiske, religiøse, kulturelle eller andre forhold, kan tvinges på noen.

Selv om skolen skal representere og fremme alle menneskers likeverd, må det skje med respekt for elevenes rett til å ha andre meninger og ikke bli tvunget til å delta i meningsytringer.

JO konkluderte at skolen burde ha innsett at elevene kunne få inntrykk av at de deltok i en meningsytring, og at skolen derfor ikke burde ha gjennomført den aktuelle aktiviteten.

«Rektor kan ikke unngå kritikk for utformingen av temaukens avsluttende aktivitet,» oppsummerte den svenske justisombudsmannen i sitt vedtak i juni 2021.

Vi lenker her til Växjö kommunes svar i media etter vedtaket, og presiserer at vi ikke har utfyllende kunnskap om dagens situasjon i Växjö. Verdialliansen og MorFarBarn er klar over at avgjørelsen til JO også er delt på nettsteder og av grupper som vi ikke har noe til felles med. Poenget som står fast, er at JO kritiserte skolen for å markere Pride på en måte kunne oppfattes som elevenes deltagelse i en meningsytring.

Den svenske Justisombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän, som er det offisielle navnet, består av 60 jurister pluss øvrige ansatte. JO kontrollerer at svenske myndigheter arbeider i samsvar med lover og regler, og legger særlig vekt på individets rettigheter og plikter i forhold til samfunnet.

Del